در چند روز اخیر اتفاقات زیادی در دنیای ارز های دیجیتال رخ داده است. در این بین توکن بومی دیسنترالند (مانا)، طبق معیار های  WhaleState به فهرست ده خرید برتر صعوده کرده است.
لازم به ذکر است که 100 نهنگ اتریوم به طور میانگین 7328 دلار برای خرید این دارایی هزینه کرده اند و تعداد 6323 توکن مانا را به ذخایر خود افزوده اند. آن ها این میزان را با میانگین  قیمت 1.18 دلار خریده اند. 
دیسنترالند از محبوب ترین پلتفرم های متاورس است و نهنگ ها زمانی به خرید توکن بومی آن روی آورده اند که، مانا در کف قیمتی خود قرار گرفته بود. با خرید آن ها مانا در لیست ده توکن پرفروش 24 ساعت گذشته قرار گرفته است.

توکن بومی دیسنترالند مانا در لیست ده توکن پرفروش قرار گرفت