بر اساس گزارش سایت coinGlass در طی 24 ساعت گذشته، 73 هزار معامله گر لیکویید شده اند که مجموع این مبلغ 235 میلیون دلار می باشد. 78 میلیون دلار مربوط به اتریوم، 70 میلیون دلار مربوط بیت کوین و 9 میلیون دلار مربوط به ریپل می باشد.

گزارش سایت coinGlass