اولین مراسم عروسی بلاکچینی جهان در دی‌سنترالند برای یک زوج آمریکایی برگزار شد. در این عروسی 2000 مهمان در فضای مجازی متاورس حضور پیدا کردند و «گروه حقوقی رز» (Rose Law Group) مسئولیت رسمی کردن این ازدواج را برعهده داشت.
مراسم عروسی «رایان» و «کندیس هرلی» با حضور «کلینت بولیک»، مقام قضایی دیوان عالی ایالت آریزونا، اولین ازدواج متاورسی جهان است.

پیش از این نیز مراسم های زیادی در جهان مجازی متاورس برگزار شده است، اما این رویداد اولین مراسم عروسی رسمی در متاورس بوده است.