ارز های دیجیتال به ویژه ارزهایی که دارای مکانیسم پرداخت غیر متمرکز هستند و بر اساس  الگوی یک دفتر کل توزیع شده کار می کنند برای استفاده در سطح مالی و اقتصادی به زیر ساخت هایی نیاز دارند.
با توجه به این که هر نوع پرداختی با ارز دیجیتال ارزان تر و امن تر از سیستم پرداخت سنتی برای مصرف کنندگان  تمام می شود با این حال پیامدهای مربوط به این سیستم پرداخت هنوز مشخص نشده است.
همچنین از عملکرد این طرح و تاثیری که آن بر اقتصاد می گذارد اطلاعات دقیقی گردآوری نشده است بنابراین برخی سازمان ها از جمله بانک ها و برخی از مقامات در کوتاه مدت در برابر ارزهای دیجیتال جبهه گیری خواهند کرد. 
در حال حاضر ارزهای دیجیتال به طور گسترده مورد استفاده قرار نمی گیرند و برای رشد آنها یک سری موانع جدی وجود دارد در نتیجه تاثیر آنها بر خدمات مالی و اقتصادی گسترده نیست.

زیر ساخت های مورد نیاز ارزهای دیجیتال


اما اقتصاد جهانی نیاز به تحول اساسی دارد در شرایط فعلی واسطه گری سکان اقتصاد را در دست گرفته است بخش های کوچک اقتصادی و زندگی روزمره مردم زیر این چکمه های بی عدالتی اقتصادی در حال فشرده شدن هستند و همین ضرورت استفاده از ارز های دیجیتال را پیش از بیش نمایان می سازد. در همین راستا به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران اقتصادی، پایداری اقتصاد جهانی در گرو ارزهای دیجیتال است.
در اینجا یک سوال مطرح است که آیا اقتصاد به ارز دیجیتال نیاز دارد؟ اگر به ارز دیجیتال نیاز است چه کسی آن را صادر می کند؟ پول دیجیتال به خودی خود چیز جدیدی نیست و بانک ها برای چند دهه است که به جای استفاده از پول روش دیجیتال در پیش گرفته اند.
اقتصاد جهانی در میانه یک انقلاب فناوری قرار دارد و اقتصاد هر کشوری برای ارائه ارز دیجیتال باید از نظر فناوری مورد نیاز برای طراحی در یک سطح بسیار بالا قرار بگیرد تا بتواند سیستم و تکنولوژی اراده دهنده ارز دیجیتال را بدون کم کاستی و با ضریب امنیتی بسیار بالا ارائه دهد و برای پیشبرد این هدف باید بانک های مرکزی حس اعتماد را در میان جوامع خود ایجاد نمایند اگر چنین نباشد به مثابه این است که تسلا شرکت خودرو سازی است اما در آن خودرویی وجود ندارد.

زیر ساخت های مناسب برای فعالیت ارزهای دیجیتال


برای ایجاد این حس اعتماد باید امنیت آن را فراهم کنند که یک اولویت برای ارز دیجیتال است و در گام بعدی یک ارز پشتیبان برای آن در نظر گرفته شود که می تواند طلا، دلار و یا یورو باشد این امر باید تا زمانی ادامه داشته باشد که ارز دیجیتال ارائه شده ثبات خود را پیدا کند و به ارزش واقعی خود برسد. 
بنابراین باید ارز دیجیتال وجود داشته باشد و پشتیبان آن بانک مرکزی باشد. در این شرایط بانک مرکزی بایستی نقش محوری و تضمین کننده ای داشته باشد.
ثبات ارز دیجیتال در اطمینان از انعطاف پذیری عرضه کل چنین پولی و نظارت بر کل امنیت سیستم نباید خدشه دار شود  زیرا در صورت ارائه، هیچ نوع خطایی را تحمل نخواهد کرد و ممکن است باعث فروپاشی اقتصادی یک کشور گردد.