رمز ارز کاردانو به مدت سه هفته در محدوده ی میانگین قیمت 100 روزه ی خود در حال نوسان است. کاردانو در روز گذشته با کاهش شدید قیمت به پایین تر از میانگین قیمت ۵۰ روزه ی خود رسید. 
در صورتی که این رمز ارز در سطح پایین‌ تر از میانگین ۵۰ روز اخیر خود تثبیت کند، به نظر می‌ رسد به قوی‌ ترین سطح حمایتی خود یعنی قیمت ۷۴ سنت نزول کند. 
همان طور که در شکل مشاهده می‌کنید قیمت (۴۲۰ روز) ۱۴ ماه است که از سطح حمایتی ۷۴ سنت، بالاتر بوده است.
در حال حاضر ما نوسان بین دو سطح حمایتی ۷۴ سنت و سطح مقاومتی ۱.۲۶ دلار را برای کاردانو پیش‌ بینی می‌کنیم.

تحلیل 23 فروردین کاردانو

خط نارنجی = میانگین ۵۰ روزه‌ ی قیمت
خط زرد = میانگین ۱۰۰ روزه‌ ی قیمت