بیت کوین با اوج گیری از جایگاه قیمتی 38.000 دلاری به 56.000 دلارتنها در یک هفته غول تاریخ ارز دیجیتال نام گرفت. طبق گفته گوانژو GUANGZHOU یکی از تحلیلگران چین بیت کوین در بلند می تواند آنقدر افزایش یابد تا به ارز ذخیره ای برای جهان تبدیل شود.

 

 

نوسان قیمت بیت کوین در امروز و هفته پیشه رو

صبح امروز 3 اسفند قیمت بیت کوین کمی رو به کاهش رفت و به 55.000 دلار رسید اما طولی نکشید که از سقوط جلوگیری کرد و دوباره به جایگاه 57.000 دلار دست یافت. حال بیت کوین نیاز دارد با عبور از جایگاه 56.000 دلار اولین سطح مقاومت اصلی 57.000 دلاری را به نمایش بگذارد، برای دستیابی بیت کوین به سطح مقاومت 57.000 دلار پشتیبانی گسترده تری از سوی بازار جهان برای بیت کوین نیاز می باشد. با نوسان گیری ارز رمز ها و بازار جهانی احتمال می رود تا روز شنبه 9 اسفند قیمت بیت کوین سطح مقاومت 57.000 دلار را شکست خواهد داد و به ارتقا سطح جدید دست می یابد.

 

 

اگر تحلیل ها درست پیش برود پس از شکست مقاوت 57.000 دلار نوبت به مرحله دوم سطح مقاومتی 58.000 دلار می رسد که در صورت تمدید این ارز رمز بیت کوین می تواند سطح مقاومتی 60.000 دلار را قبل از هر گونه عقب نشینی آزمایش کند اما اگر نتواند مقاومت سطح 57.000 دلار را بشکند احتمال می رود به نقطه 54.000 دلار باز گردد. در هر صورت بیت کوین باید از اصلاحیه خوردن به سطح 54.000 دلار جلوگیری کند تا بتواند مراحل را گذرانده و به مرحله 60.000 دلاری برسد.